FacebookПідписатися на RSS

В НВК РОЗПОЧАЛАСЬ МЕТОДИЧНА ДЕКАДА

Згідно Плану роботи школи на 2017-2018 н.р., з метою ознайомлення педагогічного колективу з надбанням вчителів закладу у використанні інноваційних технологій навчання й виховання в дії, покращення результативності навчання, підвищення педагогічної грамотності учителів, підвищення ефективності уроків та для реалізації методичної проблеми НВК 5 лютого розпочалась методична декада «Проблемно-пошукові ситуації на уроках як мотиваційний компонент у формуванні компетентностей школяра».

В рамках методичної декади буде організовано і проведено ряд відкритих заходів: відкриті уроки, засідання методичних об’єднань вчителів-предметників, заняття Школи становлення молодого педагога, теоретичний семінар. Всі заходи пройдуть під гаслом: «Немає проблем, яких не можна вирішити».

План проведення методичної декади:

ПОНЕДІЛОК, 05.02 (організаційний день)

1)Розширене засідання науково-методичної ради школи з питання організації методичної декади на тему «Проблемно-пошукові ситуації на уроках як мотиваційний компонент у формуванні компетентностей школяра». (Ознайомлення з планом проведення методичної декади). Голова НМР: Зелінська Л.М., заступник директора з навчально-виховної роботи.

ВІВТОРОК, 06.02(день кафедри вчителів іноземної філології):

«Розвиток комунікативних компетентностей при проведенні уроків англійської мови»

Урок англійської мови у 3-А класі на тему «Зовнішність». Вчитель: Мосійчук Т.П.

ЧЕТВЕР, 08.02. Теоретичний семінар «Проблемне навчання як чинник формування компетентностей школяра».

Зелінська Л.М., заступник директора з навчально-виховної роботи.

П’ЯТНИЦЯ, 09.02 (день кафедри вчителів початкового навчання)

«Створення проблемної ситуації на уроці як ефективного мотиватора до вивчення нових знань»

Урок навчання грамоти у 1-В, 1-Б класах на тему «Закріплення звука [ш], букви Шш. Робота над виразністю читання речень, різних за метою висловлювання. Розвиток артикуляційно-вимовних умінь учнів.» 1-В клас -вчитель Гальчун Л.П.; 1-Б клас– вчитель Клімович К.О.

ВІВТОРОК, 13.02 (день кафедри математичних дисциплін)

«Створення пізнавальних проблемних ситуацій у процесі роботи над задачею (над створенням елементарних програм)»

1) Урок інформатики у 7-Б класі на тему «Використання вбудованих функцій: сума, середнє значення, мінімальне та максимальне значення». Вчитель: Віжевський Т.В.

2) Урок математики у 7-А класі на тему «Ознаки рівності трикутників. Узагальнюючий урок». Вчитель: Гузар Л.М.

СЕРЕДА, 14.02

Засідання ШСМП – творча майстерня: «Практикум з моделювання проблемних ситуацій». Керівник ШСМП: Зелінська Л.М., заступник директора з навчально-виховної роботи.

ЧЕТВЕР, 15.02(день кафедри вчителів української філології)

«Виконання невеликих дослідницьких завдань – шлях до формування впевненості учнів та їх соціалізації»

1)Урок української літератури у 7-Акласі на тему: «Ліна Костенко. Коротко про письменницю. «Дощ полив…» Уявне, фантастичне в її поезіях». Вчитель: Задолинна Л.Я.

2)Урок української мови у7-Б класі на тему: «Розряди прислівників за значенням». Вчитель: Матвійчук М.О.

П’ЯТНИЦЯ, 16.02 – підбиття підсумків

ü подання звіту керівниками методичних об’єднань у методкабінет;

ü підбиття підсумків проведення методичної декади. Підготовка матеріалів до підсумкового наказу заступником директора.

______________________________________________________________

ПЛАН МЕТОДИЧНИХ ЗАХОДІВ, ЩО БУДУТЬ ПРОВЕДЕНІ В КАНІКУЛЯРНИЙ ЧАС:

ВІВТОРОК, 31 жовтня, 11.00 год – методичний дайджест «Концепція Нової української школи». Місце проведення – актова зала.
СЕРЕДА, 1 листопада, 11.00 год – тренінг з адаптації молодих педагогів до умов роботи в школі. Запрошуються: молоді педагоги – члени ШСМП, психолого-педагогічна служба, адміністрація. (Кабінет інформатики №2)
ЧЕТВЕР, 2 листопада, 10.00 год – психолого-педагогічний консиліум з питання адаптації п’ятикласників до умов навчання в середній школі. Присутні: адміністрація, класні керівники 5-их класів, класоводи 4-их класів(2016-2017 н.р.), соціолог, психолог, вчителі, які читають в 5-их класах. (Кабінет інформатики №2)

Відбулася шкільна виставка дидактичних та методичних матеріалів "Творчі сходинки педагогів НВК"

ЗАСІДАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ В НВК НА ТЕМУ "Успішність учня - якість роботи вчителя"

ПРО ПІДСУМКИ ПРОВЕДЕННЯ МЕТОДИЧНОЇ ДЕКАДИ В НВК

З 2016-2017 навчального року науково-методична рада починає працювати над методичною проблемою

"Формування компетентної особистості для життя в інформаційному суспільстві"

Мета:
· реалізація нових підходів до особистісного розвитку учнів у сучасній школі;
· розвиток в учнів життєвих компетентностей;
· створення бази даних методик формування компетентної особистості для життя в інформаційному суспільстві;
· вдосконалення професійної майстерності вчителів щодо використання активних методів навчання і виховання.

Завдання:
1. Проаналізувати науково-методичну літературу з даного питання.
2. Встановити особливості інформаційного суспільства та вимоги до майбутніх фахівців, які житимуть та працюватимуть в цьому суспільстві.
3. Сформувати модель випускника сучасної школи.
4. Визначити психолого - педагогічні та фізіологічні особливості розвитку компетентної особистості для життя в інформаційному суспільстві.
5. Проаналізувати нові інформаційні та педагогічні технології і розробити методичні рекомендації щодо використання активних методів у навчанні.
6. Створити електронний каталог методик розвитку компетентної особистості для життя в інформаційному суспільстві.
7. Опис методик розвитку компетентної особистості для життя в інформаційному суспільстві для впровадження їх у закладі.

Гіпотеза:
Застосування активних (нетрадиційних) методів навчання підвищить результативність та якість навчально - виховного процесу, забезпечить формування в учнів життєвих компетентностей для життя в інформаційному суспільстві.

Теоретична значимість роботи над проблемою полягає у:

· узагальненні та систематизації відомостей щодо застосування нових інформаційних та педагогічних технологій в навчально – виховному процесі;

· виділенні психолого - педагогічних і методичних передумов розвитку компетентної особистості для життя в інформаційному суспільстві;

· розробці психолого - педагогічних та методичних рекомендації щодо використання активних методів у навчанні.

Практична значимість роботи над проблемою полягає у:

· розробці практичних рекомендацій, навчально - методичних посібників щодо використання активних методів у навчально - виховному процесі;

· створення інформаційних ресурсів в мережі Інтернет для широкого використання вчителями у вигляді web – сторінок, презентацій, електронних каталогів тощо.

В рамках роботи над науково - методичною проблемою працюють:

· науково - методична рада у складі:

Зелінська Л.М. - голова НМР, заступник директора з навчально – виховної роботи, вища категорія, «Старший вчитель»

Степанюк В.В. - заступник голови НМР, заступник директора з виховної роботи, вища категорія, «Старший вчитель»

Тананайко О.Г. – заступник директора з навчально – виховної роботи, перша категорія

Гузар Л.М. - вчитель математики, вища категорія, «Старший вчитель»

Ярощук Т.С. - вчитель зарубіжної літератури, вища категорія

Грубізна І.Ф. - вчитель іноземної мови, вища категорія, «Старший вчитель»

Ковальчук М.О. - вчитель укр. мови і літератури, вища категорія, "Старший вчитель"

Демчук М.В. - вчитель біології, вища категорія

Миронюк Л.І. - вчитель початкових класів, вища категорія, «Вчитель-методист»

Вальчишин О.О. – вчитель музичного мистецтва, вища категорія, «Вчитель-методист»

Наконечний В.С. – вчитель фізичної культури, вища категорія, «Старший вчитель»

В рамках роботи над науково - методичною проблемою організовано:

· методичне об’єднання класних керівників /керівник Степанюк В.В./;

· в межах предметних кафедр організовано роботу методичних об’єднань вчителів-предметників:

вчителів української філології /керівник Ковальчук Л.І./

вчителів початкових класів /керівник Миронюк Л.І./

вчителів математичних дисциплін / керівник Гузар Л.М./

вчителів іноземної мови / керівник Грубізна І.Ф./

вчителів суспільно - гуманітарних дисциплін / керівник Ярощук Т.С./

вчителів природничих дисциплін / керівник Демчук М.В./

вчителів художньо-естетичного циклу / керівник Вальчишин О.О./

вчителів фізичної культури / керівник Наконечний В.С./ ;

· психолого - педагогічний семінар / керівник Дацюк Л.В./;

· динамічна група:

- ШСМВ (Школа становлення молодого вчителя) /керівник Тананайко О.Г./:

Сегеда О.С. – вчитель І категорії

Ткачук А.М. – спеціаліст ІІ категорії

Пилипюк М.І. – спеціаліст

Дацюк Л.В. – спеціаліст ІІ категорії

Листопад К.С. – спеціаліст

Сирота Л.С. – спеціаліст ІІ категорії

Віжевський Т.В. - спеціаліст

Жук В.О. - спеціаліст

ТЕМАТИКА ЗАСІДАНЬ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

Зміст роботи Дата Відпові-дальні
1. Засідання І 1.Про основні напрямки методичної робо­ти і затвердження плану роботи методичної ради на 2016- 2017 н. р.
Про організацію роботи над єдиною науково-методичною проблемою«Формування компетентної особистості для життя в інформаційному суспільстві» (І етап роботи над проблемою школи).
Затвердження планів роботи методичної ради, методобєднань. 2.Опрацювання нормативно-правових документів: · інструктивно-методичні рекомендації Міністерства освіти і науки України щодо викладання предметів у 2016– 2017 н. р.; · організація навчально-виховного процесу в 8 класі у зв’язку з впровадженням Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти; · опрацювання нових навчальних програм з базових дисциплін та критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів. 3.Організація стажування молодих вчителів і наставництва. 4.Визначення змісту, форм і методів підвищення кваліфікації педагогів у поточному навчальному році. Атестація членів педагогічного колективу в 2016 – 2017 н. р. 5.Підготовка та проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін. 6.Про участь у районному конкурсі «Учитель року». 7.Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури.
Засідання ІІ Розвиток професійної компетентності педагогів в умовах оновлення змісту освіти.
1.Управління процесом вдосконалення професійної компетентності педагога: · тренінг «Ключові компетентності вчителя»; · майстер-клас «Впровадженння інноваційних технологій навчання як засобу та розвитку професійної компетентності»; · самоаналіз та аналіз відвіданих уроків «Ефективність уроку – результат організації діяльності учнів. Аналіз особливостей сучасного уроку».
2.Організація методичної роботи з учителями, які відчувають труднощі в організації навчально-виховного процесу.
3. Про підготовку та проведення методичного тижня.
4. Про підготовку учнів до участі районних олімпіадах, конкурсах учнівських робіт МАН. 5.Про хід атестації вчителів у 2016-2017 навчальному році.
6. Про проведення предметних тижнів. Засідання ІІІ 1. Підсумки науково-теоретичної та методичної роботи педагогічного колективу за І семестр.
2.Аналіз навчальних досягнень учнів за І семестр, результати участі в предметних олімпіадах.
3.Робота з обдарованими дітьми. Звіт учителів про науково-дослідницьку роботу учнів у МАН.
4. Робота шкільних факультативів, гуртків. 5. Про результативність проведення методичного тижня в НВК.
6.Про підготовку до науково-практичної конференції «Використання досягнень науки у системі роботи вчителя – основа розвитку творчої особистості учня».
7.Заходи з управління самоосвітою педагогів: - використання методу портфоліо у навчальній та методичній роботі як засобу самоорганізації та самоконтролю розвитку компетентної особистості. - критерії оцінки творчої активності та професійної компетентності педагога.
8. Поповнення банку даних про досягнення психолого-педагогічної науки та передового педагогічного досвіду. 9.Опрацювання нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури.
Засідання ІV Психолого-педагогічний вернісаж ідей «Від творчого педагога – до творчого учня» 1.Презентаційний звіт керівників МО про результати творчої педагогічної діяльності вчителів «Робота над науково-методичною проблемою школи, самоосвіта й участь в атестації – важливий засіб підвищення фахової компетентності та успішності педагогів».
2.Виставка «Педагогічна знахідка». Презентація проектів вчителів, які атестуються.
3.Про підсумки участі учнів у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін, інтелектуальних турнірах, конкурсах.
4. Вивчення та обговорення нормативних документів з питання організованого закінчення навчального року. Підготовка і проведення державної підсумкової атестації. 5.Обговорення пропозицій щодо організації науково-теоретичної та методичної роботи і створення робочої групи по плануванню роботи на новий 2016 – 2017 навчальний рік. Засідання V 1.Підсумки впровадження Держстандарту базової та повної загальної середньої школи у 5-6-7 класах. 2.Результати внутрішкільного контролю за станом викладання навчальних предметів та виконання навчальних програм у ІІ семестрі 2016 – 2017 навчального року. 3.Аналіз виконання плану роботи методичної ради та методичних підструктур. 4.Обговорення проекту плану роботи на новий навчальний рік. 5.Обговорення результатів анкетування з визначення шляхів удосконалення методичної роботи.
Про планування методичної роботи на наступний навчальний рік, затвердження науково-методичної теми на 2017-2018 навчальний рік. 6.Визначення пріоритетних напрямків інноваційної роботи в новому навчальному році.
вересень Заступники директо-ра Керівни-ки МО
листопад січень березень травень Заступники директо-ра, голова методич-ної ради, керівники МО


Заступники директо-ра, голова методич-ної ради, керівники МО Заступники директо-ра, голова методич-ної ради, керівники МО Заступники директо-ра, голова методич-ної ради, керівники МО

Засідання Школи становлення молодого педагога на тему
«Я крокую до майстерності»

4 листопада 2016 року о 14:15 годині в НВК №4 відбулося засідання динамічної групи становлення молодих вчителів "Я крокую до майстерності"
Метою даного заходу було ознайомити молодих педагогів з формами та методами інтерактивної взаємодії, сприяти мотивації вчителя до самовдосконалення, створити позитивний психологічний клімат в педагогічному колективі шляхом установки на цінність самореалізації у своїй професії та відчуття впевненості в собі.

Під час даного заходу вчителі НВК №4 за допомогою рольових ігор та вправ знаходили вихід із будь – якої ситуації, яка може скластися, створювали і підкріплювали імідж успішного спеціаліста.

Результатом проробленої роботи було вироблення практичних навичок у розв’язанні психолого – педагогічних проблем; допомога молодому вчителю у його становленні , формуванні власного стилю, розвитку професійного потенціалу .

/Files/images/2016-2017/DSC_0354.JPG/Files/images/2016-2017/DSC_0341.JPG/Files/images/2016-2017/DSC_0326.JPG/Files/images/2016-2017/DSC_0314.JPG/Files/images/2016-2017/DSC_0342.JPG /Files/images/DSC_0304.JPG/Files/images/2016-2017/DSC_0324.JPG

Про проведення методичної декади в НВК

Згідно Плану роботи школи на 2016-2017 н.р., з метою ознайомлення педагогічного колективу з надбанням вчителів закладу у використанні інноваційних технологій навчання й виховання в дії, покращення результативності навчання, підвищення педагогічної грамотності учителів з питання використання педагогічної технології «Ситуація успіху», підвищення ефективності уроків та для реалізації методичної проблеми НВК 5 грудня розпочалась методична декада «Проектуємо успішний урок».

В рамках методичної декади буде організовано і проведено ряд відкритих заходів: відкриті уроки, засідання методичних об’єднань вчителів-предметників, засідання педагогічної ради. Всі заходи пройдуть під гаслом: «Усе, що робиться з любов’ю, приречено на успіх».

План проведення методичної декади:

ПОНЕДІЛОК, 05.12 (організаційний день)

1)Розширене засідання науково-методичної ради школи з питання організації методичної декади на тему «Проектуємо успішний урок». (Ознайомлення з планом проведення методичної декади). Голова НМР: Зелінська Л.М., заступник директора з навчально-виховної роботи.

ВІВТОРОК, 06.12(день кафедри вчителів української філології)

1)Урок української мови у 8-А класі на тему «Додаток. Прямий і непрямий додаток». Вчитель: Царюченко В.В.

2)Методична оперативка з питань:

 • самоаналіз, взаємоаналіз відвіданого уроку;
 • «Учнівське наукове дослідження як ефективний засіб формування дослідницької компетентності». Вчитель: Куденьчук Л.А.

СЕРЕДА, 07.12 (день кафедри іноземних мов)

1)Урок німецької мови у 5-А класі на тему «Мої шкільні речі». Вчитель: Аршулік Т.П.

2)Засідання методичного об’єднання - брифінг «Трибуна вільних думок»:

 • аналіз відвіданого уроку;
 • «Проект успішного уроку англійської мови». Вчитель: Мосійчук Т.П.

ЧЕТВЕР, 08.12 (день кафедри природничих дисциплін)

Проектуємо успішний урок, використовуючи метод проектів.

1)Урок фізики у 7-Б класі: урок захисту навчальних проектів з теми «Механічний рух». Вчитель: Кучер П.С.

2)Засідання методичного об’єднання вчителів природничих дисциплін:

 • самоаналіз, взаємоаналіз відвіданого уроку;
 • «Проектуємо успішний урок, використовуючи метод проектів». Вчитель: Пігрух С.В.

П’ЯТНИЦЯ, 09.12 (день кафедри початкових класів)

«Мотивація як фактор успіху навчальної діяльності молодших школярів».

1)Урок математики у 2-А класі на тему «Знаходження значень виразів на дії різного ступеня. Розв’язування задач». Вчитель: Райниш А.В.

2) Засідання методичного об’єднання - засідання Школи молодого педагога:

 • обговорення відкритого уроку. Кафедра вчителів початкових класів.
 • Мотивація як фактор успіху навчальної діяльності молодших школярів. Вчитель: Харуба Г.С.

ПОНЕДІЛОК, 12.12 (день кафедри розвиваючих дисциплін)

«Особливості організації і проведення успішних уроків з учнями середнього шкільного віку»

1)Урок фізичної культури у 8-Б класі на тему: «Баскетбол». Вчитель: Воробей Р.О.;

2)Урок фізичної культури у 5-А класі на тему: «Гімнастика». Вчитель: Наконечний В.С.

2) Засідання методичного об’єднання – засідання Школи молодого педагога за планом:

 • аналіз відвіданих уроків;
 • «Особливості організації і проведення успішних уроків з учнями середнього шкільного віку». Вчитель: Ткачук А.М.

ВІВТОРОК, 13.12 (день кафедри предметів суспільно-гуманітарного циклу»)

1) Урок зарубіжної літератури у 7-Б класі «Гуманістичний зміст повісті В.Бикова «Альпійська балада». Символічність назви твору, риси жанру балади в ньому. Вчитель: Степанюк В.В.

2) Засідання методичного об’єднання за планом:

 • обговорення відкритого уроку;
 • «Створення ситуації успіху на уроках предметів суспільно-гуманітарного циклу». Вчитель: Ярощук Т.С.

СЕРЕДА, 14.12 (день кафедри математичних дисциплін)

«Створення ситуації успіху на уроках математики».

1) Урок математики у 9-А класі на тему «Використання графіка квадратичної функції для розв’язування квадратних нерівностей». Вчитель: Романюк В.Є. 2) Засідання методичного об’єднання - круглий стіл за планом:

 • самоаналіз, взаємоаналіз відвіданого уроку;
 • «Створення ситуації успіху під час закріплення вивченого на уроках математики». Вчитель: Гузар Л.М.

ЧЕТВЕР, 15.12 (день кафедри предметів художньо-естетичного циклу)

1) Урок музичного мистецтва у 5-Б класі «Народні пісня і танець у творчості композиторів». Вчитель: Вальчишин О.О.

2)Засідання методичного об’єднання вчителів предметів художньо-естетичного циклу:

 • самоаналіз, взаємоаналіз відвіданого уроку;
 • «Культурологічний зміст уроків трудового навчання в основній школі». Вчитель: Шрай З.С.
3) Засідання педагогічної ради НВК на тему: «Створення ситуації успіху – шлях до формування життєвих компетентностей учнів».

П’ЯТНИЦЯ, 16.12 – підбиття підсумків

 • подання звіту керівниками методичних об’єднань у методкабінет;
 • підбиття підсумків проведення методичної декади. Підготовка матеріалів до підсумкового наказу заступником директора.
Вкладення
Кiлькiсть переглядiв: 881

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.